#WELOVEEDITORS

Language: EN | DE | NL | FR | ES | IT | PL

De WE LOVE EDITORS-wedstrijd is een prijspromotie gehouden in meerdere landen door [PIAS] UK Limited gevestigd te 1 Bevington Path, London, SE1 3PW (ondernemingsnummer: 02685907) (“PIAS” of “wij”).

De volgende voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van deze website (“Website”), uw #weloveeditors video-uploads en de wedstrijd (“Wedstrijd”) in het geval u deelneemt.

Wij kunnen de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer ze regelmatig. Door de Website te gebruiken en/of deel te nemen aan de Wedstrijd accepteert u deze Voorwaarden en gaat u ermee akkoord zich hier aan te houden.

Wedstrijdregels

 1. De Wedstrijd is uitsluitend toegankelijk voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Spanje, Italië, Polen en Ierland.
 2. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen.
 3. GEEN BETALING OF AANKOOP NOODZAKELIJK VOOR DEELNAME. EEN BETALING OF AANKOOP VERGROOT UW WINKANSEN NIET.
 4. De Promotor van de WE LOVE EDITORS-Wedstrijd is [PIAS] UK Limited.
 5. De startdatum van de Wedstrijd is 18 januari 2018.
 6. De sluitingsdatum van de Wedstrijd is 23.59 GMT op 31 januari 2018. Inzendingen die na dit tijdstip worden ontvangen komen niet in aanmerken voor een prijs.
 7. Om deel name moet u (a) een video opnemen van uzelf waarin u vertelt wat de band Editors voor u betekent in maximaal 30 seconden (de video moet u persoonlijk tonen op enig moment) (indien uw video niet in het Engels is, moet u een transcriptie leveren (in e taal waarin de video is opgenomen) in het deelnameformulier, zodat wij deze eenvoudig kunnen vertalen voor beoordelingsdoeleinden); (b) de video uploaden naar Facebook, Twitter of Instagram met de hashtag #weloveeditors; (c) alle video’s kunnen worden samengevoegd op www.editorsofficial/fans; (d) tot slot en belangrijk om uw Wedstrijd-deelname te voltooien, moet u de gevraagde gegevens invullen in het online formulier op www.editorsofficial/fans.
 8. Uw inzending moet voldoen aan het Gebruikerscontentbeleid, waarbij uw upload:
  1. geen inbreukmakende materialen mag vertonen of personen die geen toestemming hebben gegeven voor hun verschijning;
  2. origineel moet wezen voor u en derden er geen enkel recht op mogen hebben;
  3. alle vereiste toestemmingen en vergunningen moet hebben voor u om de inzending in te dienen bij de Wedstrijd en te worden vertoond op de Website en te worden gebruikt op de door de Wedstrijd voorziene manier;
  4. niet misleidend of frauduleus mag zijn;
  5. niet haatdragend, lasterlijk, discriminerend, obsceen, beledigend, bedreigend, aanstootgevend zijn of redelijkerwijs beschouwd worden te zijn, aanzetten tot geweld, naakt of geweld bevatten of illegale activiteiten afbeelden;
  6. niet verwijzen naar munitie en/of vuurwapens of de verkoop van tabak, alcohol of farmaceutische producten.

Wij kunnen de publicatie van uw inzending voor de Wedstrijd-site uitstellen zo lang als nodig is om de content te modereren en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met ons Gebruikerscontentbeleid.

 1. Deelnemers gaan er uitdrukkelijk mee akkoord het risico te dragen op verloren, laattijdige, onvolledige, onleesbare, onhoorbare, gestolen, niet-afgeleverde of foutief verzonden inzendingen.
 2. Alle geldige ontvangen inzendingen worden geëvalueerd en vervolgens geselecteerd en beoordeeld door een jury (welke onder andere kan bestaan uit professionele adviseurs die noodzakelijk worden geacht door de juryleden) (de “Juryleden”) bestaande uit minimaal één Jurylid die geen medewerker is van e Promotor volgens de volgende ruimte criteria en fasen:
  1. Passie voor de band
  2. Creativiteit in het overbrengen van uw boodschap
 3. Op of rond 1 februari 2018 zal de Promotor de zes (6) meest passievolle en creatiefste inzendingen selecteren als de winnaars. Iemand van de band Editors zal toezicht houden op de beslissing. Alleen de jury bepaalt welke inzendingen geldig zijn en de resultaten van de prijzenselectie is definitief. Er kan geen correspondentie worden gevoerd.
 4. De 6 prijswinnaars worden op of rond 1 februari 2018 via e-mail of telefonisch geïnformeerd met behulp van de in het deelnameformulier verstrekte gegevens. De Promotor zal alle redelijke pogingen doen om contact op te nemen met de winnaars. Om de prijs in ontvangst te nemen, moeten de winnaars een kopie verstrekken van hun persoonlijke identificatiebewijs en moeten een verklaring ondertekenen dat men in aanmerking komt en een publiciteits- en aansprakelijkheidsvrijwaring voor 12.00 GMT op 3 februari 2018. Indien de winnaar(s) dit niet doen, worden alternatieve winnaar(s) geselecteerd. Telefonische kennisgeving zal worden geacht te hebben plaatsgevonden op de datum dat de Promotor de eerste pogingen onderneemt om telefonisch contact op te nemen met een winnaars en een e-mailkennisgeving zal worden geacht te hebben plaatsgevonden op de datum waarop een dergelijke kennisgeving wordt verzonden. Indien een potentiële winnaar om welke reden dan ook niet in aanmerking komt, wordt een alternatieve potentiële winnaar geselecteerd. Indien een winnaar niet reageert of indien de Promotor geen reactie ontvangt van een winnaar binnen de voorgeschreven periode, wordt dit als opgave beschouwd en wordt een alternatieve potentiële winnaar geselecteerd. In geval van niet naleven van deze Officiële Regels wordt dit als opgave van de winnaar beschouwd en wordt een alternatieve potentiële winnaar geselecteerd. Niettegenstaande het doen van alle redelijke pogingen, is de Promotor niet verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om een potentiële winnaar te informeren.
 5. De 6 prijswinnaars winnen een reis voor henzelf plus één (1) gast (gasten moeten 18 jaar of ouder zijn, in hetzelfde land wonen als de winnaar, volgens hetzelfde reisschema kunnen reizen als e winnaar en gaan akkoord zich aan de Voorwaarden te houden) naar Zuid-Engeland en een verblijf in een historische 16e-eeuwse landelijke boerderij voor een VIP-ervaring van vierentwintig (24) uur, welke een speciale luistersessie bevat van het nieuwe, nog niet uitgebrachte album “Violence” van de Editors, een zeer speciaal akoestisch optreden van de band, een vraag-en-antwoordsessie met de band, een persoonlijke kopie van Violence met handtekeningen van de hele band (die per post zal worden verzonden nadat het album officieel is uitgebracht) en het gebruik van de faciliteiten, waaronder een zwembad, sauna, jacuzzi, en tennisbanen. De exacte locatie van de boerderij wordt voorafgaand aan de reis aan u bekendgemaakt en u en uw gast mogen geen details bekendmaken op sociale media of anderszins. De reis duurt twee (2) dagen en de reisdata zijn heen naar het Verenigd Koninkrijk op 15 februari 2018 en terug op 16 februari 2018. De prijs omvat twee (2) retourvluchten van het woonland naar Londen in het Verenigd Koninkrijk met vervoer naar de boerderij; een verblijf van één (1) nacht op e boerderij, één (1) kamer (winnaar en gast moeten een kamer delen en moeten mogelijk een tweepersoonsbed delen, omdat sommige kamers op de boerderij alleen over tweepersoonsbedden beschikken), inclusief eten en drinken voor twee (2) personen gedurende de ervaring van vierentwintig (24) uur.
 6. De winnaar en de gast zijn verantwoordelijk voor hun eigen kosten voor het vervoer naar en van de luchthaven in hun woonland (“Luchthaven van Herkomst”). De Promotor kiest de Luchthaven van Herkomst naar zijn goeddunken uit luchthavens in de regio van de winnaar met rechtstreekse vluchten naar Londen Gatwick of Londen Heathrow.
 7. De winnaar en de gast zijn verantwoordelijk voor hun eigen verzekeringskosten, geldige paspoorten en visa voor toegang tot het Verenigd Koninkrijk; eventuele andere incidentele kosten buiten de geplande ervaring van vierentwintig uur (24) en alle roomservicekosten op e boerderij. De reisdata zijn niet aanpasbar of overdraagbaar. Deze staan volledig vast, vliegtickets zijn niet restitueerbaar en komen niet in aanmerking voor upgrades.
 8. Winnaars dienen de Promotor minimaal 5 dagen voorafgaande aan de heenreis op de hoogte te stellen van eventuele voedselallergieën.
 9. De geschatte verkoopwaarde van de hoofdprijs is ongeveer GBP 1.000. De werkelijke verkoopwaarde van de prijs is afhankelijk van de locatie van de winnaar, ticketprijzen, verblijfskosten en andere kosten op het moment van boeken. Indien de werkelijke verkoopwaarde lager is dan de vermelde geschatte verkoopwaarde, wordt het verschil niet uitgekeerd. Alle reserveringen en reisarrangementen zullen worden geboekt bij door de Promotor geheel naar zijn goeddunken geselecteerde aanbieders, afhankelijk van e beschikbaarheid. De prijs mag niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en de reis komt mogelijk niet in aanmerking voor airmiles. In het geval dat een tot de prijs behorende activiteit om welke reden dan ook wordt geannuleerd, vertraagd of uitgesteld, ontvangt de winnaar geen vergoeding en zal de prijs uitsluitend bestaan uit de eventuele resterende onderdelen. De winnaar en de reisgenoot van de winnaar moeten reizen volgens hetzelfde reisschema en moeten beschikbaar zijn om te reizen op de door de Promotor aangegeven data. De winnaar en de reisgenoot zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vereiste documentatie (bijvoorbeeld een geldig paspoort, ID-kaart, enz.) voorafgaande aan de reis. De prijs is niet toewijsbaar of overdraagbaar. Overdracht of vervanging is niet toegestaan, maar de Promotor behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde wegens onbeschikbaarheid of andere redenen. Alle kosten, uitgaven of incidentele kosten komen voor rekening van de winnaar en de reisgenoot, net als alle federale, staats-, lokale en inkomstenbelastingen op de prijs. De Promotor behoudt zich het recht voor om een achtergrondcontrole uit te voeren van e winnaar en/of de reisgenoot van de winnaar, waaronder, maar niet beperkt tot het criminele verleden.
 10. De Promotor beoogt winnaars en hun gasten te gebruiken in publiciteit rond evenementen. Gedurende de 24-uurservaring filmen wij de activiteiten en bewerken beelden voor promotionele doeleinden. U gaat ermee akkoord dat u wordt gefilmd en dat de beelden worden gebruikt door de Promotor naar zijn goeddunken. Alle bewerkingen worden uitgevoerd naar goeddunken van de Promotor. U gaat akkoord met de onderstaande publiciteitsvrijwaring.
 11. De winnaar en zijn/haar gast zullen tijdens en na hun reis geen prijsactiviteiten of niet-uitgebrachte muziek opnemen, reproduceren of delen of gegevens openbaar delen op sociale media of anderszins totdat “Violence” van de Editors officieel is uitgebracht.
 12. De Wedstrijd is nietig waar belast, verboden of beperkt door de wet. Functionarissen, directeuren en medewerkers van de Promotor, zijn moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen; personen of entiteiten verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het afdrukken, de verspreiding en de implementatie van deze Wedstrijd; leveranciers en personen die medewerkers of leden zijn van de directe familie of gezin van een van de voorgaanden komen niet in aanmerking. Deze Wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd door of verbonden met Facebook, Twitter of Instagram. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, begrijpt u dat u uw gegevens verstrekt aan de Promotor en niet aan de sociale-mediaplatformen.
 13. De winnaar en zijn/haar gast verklaren en garanderen dat:
 1. zij geen handelingen of nalatigheden zullen uitvoeren die onwaar zijn of redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als obsceen, godslasterlijk, beledigend, denigrerend of vernederend zijn of die een negatieve invloed hebben of kunnen hebben op reclame- of promotiecampagnes van de Promotor of de Promotor in diskrediet brengen, waaronder, maar niet beperkt tot aanhoudingen, vervolgingen of veroordelingen met betrekking tot criminele of illegale criminele of illegale handelingen;
 2. zij niet zonder schriftelijke toestemming van de Promotor geheime onderdelen van de prijsactiviteit zullen gebruiken, onthullen of bekendmaken, waaronder, maar niet beperkt tot niet-uitgebrachte muziek, gegevens daarover, de locatie van de boerderij waar de band zal zijn, financiële of zakelijke gegevens van de Promotor of leden van zijn groep.
 1. De Promotor zal op verzoek de naam, staat en woonland bekendmaken van alle prijswinnaars.
 2. Er zijn geen geldelijke alternatieven beschikbaar voor prijzen.

Algemeen

 1. Indien u ervoor kiest een video te uploaden met de hashtag #weloveeditors maar niet deel te nemen aan de Wedstrijd, moet de video voldoen aan het hierboven genoemde Gebruikerscontentbeleid.
 2. Door een video te uploaden met de hashtag #weloveeditors, persoonlijke gegevens en gebruikerscontent in te dienen bij of te sturen naar de Website of de Promotor, de prijsreis bij te wonen en te verschijnen in evenementspubliciteit, verleent u de Promotor een royaltyvrije, onbeperkte, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve en volledig in onderlicentie te geven en toe te wijzen recht en licentie voor het wereldwijd gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, vervaardigen van afgeleide werken, verspreiden, uitvoeren en vertonen van dergelijke materialen en alle materialen die op basis daarvan worden vervaardigd (geheel dan wel gedeeltelijk) (waaronder alle daarin vervatte rechten, zoals beeldrechten, auteursrechten en alle intellectuele eigendomsrechten) en/of om deze op te nemen in andere werken in elke vorm, medium of nu bekende of later ontwikkelde technologie. U garandeert tevens dat alle “morele rechten” op geplaatste materialen onherroepelijk worden afgewezen ten gunste van de Promotor.
 3. Door deel te nemen, gaan deelnemers, Website-gebruikers en video-uploaders (“Vrijwarende Partijen”) ermee akkoord dat, voor zover toegestaan volgens de van toepassing zijnde wet, de Promotor, zijn groep en reclame- en promotiebureaus en al hun respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten (gezamenlijk “Gevrijwaarde Partijen”) op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor en gevrijwaard zullen worden door Vrijwarende Partijen van alle aansprakelijkheid voor letsel, verliezen of schade van enigerlei aard, waaronder overlijden, aan personen of aan eigendom, direct of indirect geheel of gedeeltelijk voortvloeiende uit deelname, gebruik, uploaden, acceptatie, bezit, misbruik of gebruik van de prijs of deelname aan de Wedstrijd.
 4. De Vrijwarende Partijen stellen de Promotor schadeloos voor alle claims, aansprakelijkheden, kosten en onkosten die op enige wijze voortvloeien uit een inbreuk op de verplichtingen, garanties of verklaringen van de Vrijwarende Partijen krachtens deze Voorwaarden of op enige wijze zijn vastgesteld als onderdeel van de Wedstrijd.
 5. Deze Voorwaarden vallen onder de wetten van Engeland en Wales en de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtbanken.
 1. De Promotor zal alle door gebruik van de Website, uploaden van video’s of deelname aan de Wedstrijd verzamelde persoonlijke gegevens verwerken volgens deze voorwaarden en het onderstaande privacybeleid van de Promotor. U stemt ermee in dat alle dergelijke hiermee verband houdende persoonlijke gegevens worden verwerkt.